Rør

ERV Teknikk utfører alle typer rørleggertjenester for både store og små aktører. Vi gjør alt fra mindre serviceoppdrag for privatpersoner til store oppdrag for industri, næringsliv og det offentlige markedet. Siden starten i 2007 har vi utført en rekke store og utfordrende oppdrag.

Vi utfører alle oppdrag innen VVS. Typiske oppgaver er installasjon og vedlikehold av blant annet kjøleanlegg, sprinkelanlegg, varmeanlegg og prosessanlegg. Vi sørger alltid for at oppdragene blir utført i henhold til gjeldende forskrifter, standarder og inngåtte avtaler.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om rørleggertjenester ERV Teknikk kan utføre.