Ventilasjon

ERV Teknikk AS er en totalleverandør av komplette klima- og luftbehandlingssystemer. Vi leverer inneklimaløsninger av høy kvalitet til alle typer bygg og i overensstemmelse med kundens krav og forventninger, samt automatikk og styringssystemer som ivaretar en optimal og energiøkonomisk drift.

På ventilasjon kan ERV blant annet levere følgende:

  • Små og store ventilasjonsoppdrag i privatboliger – med kunden i fokus
  • Service, drifts- og vedlikeholdsavtaler som ivaretar funksjonell og sikker drift for lengre levetid på utsty
  • Vi er autorisert leverandør og installatør av varmepumper og aircondition, og utfører også serviceoppdrag på slike anlegg
  • Skreddersøm av ventilasjonskanaler til små og store prosjekter
  • Systemair sin servicepartner på boligventilasjonsanlegg; herunder service, vedlikehold, filterbytte, reklamasjoner, årlig service mm.

Hos oss har vi et eget lokalt blikkenslagerverksted som bygger standard- og tilpassede ventilasjonsprodukter etter behov.

Kuldeteknikk

ERV kan levere komplette kuldetekniske systemer for AC, varme, kjøl og frys. Vi tar på oss oppdrag innenfor nyinstallasjoner, utskiftning, reparasjoner og vedlikehold. Jevnlig vedlikehold, service og F-gass kontroller sikrer en optimal og forlenget drift av anleggene.

Hos oss har vi god erfaring og bred kunnskap innen direkte DX løsninger og indirekte luft/vann og vann/vann systemer. Ny teknologi og avansert styring optimaliserer og effektiviserer driften av kjøleanleggene.

ERV er en godkjent, sertifisert F-gass bedrift, med bred kunnskap og F-gass-sertifisert personell som kan utføre arbeider på mange typer kjølesystemer. Ved fast avtale med oss sikrer vi ditt anlegg for lengst mulig driftstid, samtidig som vi sikrer miljøet for minst mulig utslipp av miljøskadelige gasser.

Vi har bred erfaring som rådgivende ingeniører, entreprenører og servicepersonell, og er det naturlige valget av teknisk totalleverandør på små og store prosjekter. ERV Teknikk er teknisk leverandør av energi, luft og vann. Med oss som samarbeidspartner kan du være trygg på at du får kompetanse som dekker et bredt område.

Vi leverer både til privatpersoner, næringslivet og det offentlige.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om klima- og luftbehandlingssystemer ERV kan levere.