Blomdalen skolen ble opprinnelig bygget i 1967 som en tradisjonell klasseromskole, men gjennomgikk en omfattende rehabilitering i perioden og er supplert med nytt tilbygg for spesialrom.

Skolen har 340 elever og 45 ansatte, og ligger plassert sentralt i byen med kort vei til idrettshaller, svømmehall, idrettspark og uteområdene Furulunden og Sjøsanden.

Eksisterende skolebygning inneholder i tillegg til klasserom med grupperom, skolekjøkken i tilknytning til nytt stort allrom/aula midt i bygget. Det er etablert lager og varelevering i kjeller.

Nybygget inneholder rom til kunst og håndverk, naturfag, musikk og auditorium. Ny atkomst/inngang med heis og trapp er etablert som en link mellom hovedbygget og spesialromsfløyen i enden av hovedbygget.

ERV Teknikk AS har utført ventilasjonsarbeid på prosjektarbeidet på Blomdalen skole i perioden 2010-2012.

  • Adresse: Kallhammerveien 2A, 4514 Mandal
  • Totalentreprenør: Mandal Kommune
  • Ferdigstillelse: 2012
  • Utført fag: Ventilasjon
  • Type bygning: Skole