Fra 1. august 2016 ble Lyngdal Videregående Skole endret til Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal. Eilert Sundt videregående skole har nå studiested i Lyngdal, Lista/Farsund, og Flekkefjord. I 2017 hadde Lyngdalsavdelingen plass til 164 elever fordelt på helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag og bilfag.

Nå skal det bygges ny skole i Lyngdal, og skolen er forventet å stå ferdig til skolestart 2019. Bygningsarbeidet startet våren 2018, og prislappen på prosjektet er estimert til 108 millioner kroner.

Det eksisterende skoleanlegget vil bli utvidet, og deler av den nåværende bygningsmassen vil bli revet og erstattet med blandt annet et nytt teoribygg og et verkstedbygg. Det vil komme nytt bibliotek og ny kantine i nybygget. Resterende bygning vil bli rehabilitert med nye vinduer, isolasjon og ny kledning. De nye byggene skal i størst mulig grad være klimanøytrale, med tilrettelegging for et lavt energiforbruk og lavt CO2 utslipp.

ERV Teknikk Lyngdal er ansvarlig for utførelsen av tekniske entrepriser på elektro og rør.

  • Adresse: Skolegata 14, 4580 Lyngdaø
  • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: Høsten 2019
  • Utført fag: Elektro, Rør
  • Type bygning: Undervisningsbygg