Målet er at bygget skal stå ferdig i juli 2018. Deretter står uteområdet for tur. Det gamle bygget skal vekk.

Etter sommeren er det meningen at den nye barnehagen kan tas i bruk. Den nye barnehagen vil da ha plass til over 70 barn og ha fire avdelinger. Nå er det mellom 20 og 30 barn der. Og det vil bli fire avdelinger. En annen greie er at, i likhet med Alcoa Miljøpark, nyter også barnehagen i Husebyparken fordelen av spillvarme fra aluminiumverket Alcoa.

ERV har hatt teknisk installasjon av rør og ventilasjon på prosjektet.

  • Adresse: Loshavnveien 45, Farsund
  • Totalentreprenør: Lista Bygg AS
  • Ferdigstillelse: Høsten 2018
  • Utført fag: Rør, Ventilasjon
  • Type bygning: Barnehage