ERV Teknikk Lyngdal AS utfører arbeid på rør og ventilasjon ved bygging av det nye kvinnefengelset som startet i 2018. Tirsdag 9. april ble nye Evje fengsel på Evjemoen åpnet.

Involverte i byggeprosjektet, representanter fra justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet,var til stede under åpningen av kvinnefengselet.

Fengselet skal ha 20 åpne og 10 lukkede soningsplasser.

  • Adresse: Evjemoen,
  • Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: 9. april 2019
  • Utført fag: Rør, Ventilasjon
  • Type bygning: Fengsel

Personvern og cookies