ERV har stått for den rørtekniske leveranse i påbygget til Havlimyra Skole i Kristiansand.

Selve tilbygget har et bruttoareal på 1400 kvadratmeter og huser 180 elever og 15 lærere.

Prosjektet ble bygget i tråd med Kristiansand kommune sin nye klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg. Kommunen har et mål om å kutte 80 prosent klimagassutslipp innen 2030, og har fokus på klimatiltak i bygg- og anlegg. Tilbygget på Havlimyra skole er bygget i massivtre og er det første kommunale bygget som er bygget på denne måten.

ERV sin energikontainer for oppvarming var en viktig leveranse til hovedentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS, og reduserte utslipp fra byggeplassen med 32 CO2. Varmen produsert i kontaineren transporteres ut til store, midlertidige vifteanlegg plassert rundt i bygget.

Vi takker for et spennende oppdrag!

 

  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
  • Utført fag: Rør
  • Type bygning: Skolebygg