Holen kraftverk er et vannkraftverk ved Botsvatn i Bykle kommune i Aust-Agder. Kraftverket består av to stasjoner, den første benytter vannet fra Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekker som tas inn i tilløpstunnellen. Ormsavatn reguleres også til denne kraftstasjonen. Den andre stasjonen benytter vannet fra Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

ERV Teknikk Lyngdal AS har utført elektro- og ventilasjonsarbeid på kraftverket som i 2016/2017 ble oppgradert.

Kilde tekst og bilde: Agder Energi

 

  • Adresse: Bossvatn, 4754 Bykle