Iveland kraftstasjon ligger i Iveland kommune i Aust-Agder. Ca. 5,5 % av kommunens areal på 261 km² er vann. Iveland kraftstasjon er ett av flere kraftverk i kommunen. Kraftverket er i elven Otra og utnytter fallet mellom Gåseflåfjorden og Skaiåevja. Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør.

Utvidelsen av Iveland kraftverk, Iveland II, vil gi en bedre utnyttelse av vannressursen i Otravassdrage samt samkjøres med det gamle, slik at den totale slukeevnen kubikkmeter pr sekund økes betraktelig. Iveland II bygges som en ny kraftstasjon inne i fjellet.

ERV Teknikk Lyngdal AS utfører alt innen ventilasjonsarbeid på prosjektet, samt en del elektrisk installasjon på anlegget.

Kilde tekst og foto: Agder Energi

  • Adresse: Iveland Kraftstasjon, 4724 Iveland
  • Ferdigstillelse: 2016
  • Utført fag: Ventilasjon
  • Type bygning: Kraftverk