Kollemo skole skal oppgraderes og utvides. Prosjektet går ut på riving av den eldste delen av skolen (ca. 410 m2 BTA), som skal erstattes av et nybygg i to etasjer med nye undervisningsrom , samt arbeidsplasser for ansatte. I forbindelse med dette skal tilstøtende rom i eksiterende bygg rehabiliteres / ombygges.

ERV Teknikk AS prosjekterer og leverer komplette tekniske anlegg på nybygg Kollemo skole.

  • Adresse: 4595 Tingvatn
  • Totalentreprenør: Konkret Entreprenør AS
  • Type bygning: Skolebygg