Listaheimen er en utvidelse og renovering av opprinnelig helsehus på Lista.

Nybygget på Listaheimen skal bestå av tre etasjer og inneholde 32 boenheter særskilt tilrettelagt for demente, både i forhold til utforming og utstyr. Det nye bygget vil også ha fellesarealer og parkeringskjeller. Totalt bruksareal er på ca 5 500 kvadratmeter.

I tillegg til nybygget skal to eksisterende bygninger rehabiliteres og brukes til dagsenter og administrasjon. Det eksisterende 1972-bygget skal rives for å gjøre plass til nybygget. Det er også planlagt parkering, teknisk rom, lager, garderober for de ansatte og en sansehage.

Bygget har kort byggetid og skal etter planen være klar til overdragelse 1. oktober.

Kruse Smith Entreprenør AS er totalentreprenør på prosjektet og ERV Teknikk Lyngdal er ansvarlig for utførelsen av tekniske entrepriser, både på elektro, rør og ventilasjon.

  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: Høsten 2018
  • Utført fag: Elektro, Rør, Ventilasjon
  • Type bygning: Helsehus/omsorgsbolig