Lyngdal Helsehus er et nytt helsehus som skal erstatte eksisterende bo- og servicesenteret på Rom.

Lyngdal Helsehus skal bygges over 3 etasjer og være totalt 12 500 kvadratmeter stort.Det skal romme 56 sykehjemsplasser, av dem blir 40 langtidsplasser og 16 korttids. I tillegg kommer 64 omsorgsboliger. Den totale prisen er estimer til 436 millioner kroner. Helsehuset blir kommunens største investering gjennom tidene.

Forprosjektet er godt i gang og er planlagt avsluttet våren 2018. Selve byggestart på hovedprosjektet er forventet i løpet av høsten 2018. Første spadetak ble tatt på tomten den 28. mai 2018, og byggingen ble offisielt startet. Lyngdal Helsehus er planlagt å stå ferdig i 2019.

I likhet med Lyngdal Ungdomsskole er Lyngdalsmoddellen valgt som gjennomføringsmodell for også for Lyngdal Helsehus. Dette er en samspillsallianse mellom Lyngdal Kommune som byggherre og hovedleverandørene i prosjektet.

Kruse Smith Entreprenør AS er totalleverandør av helsehuset. Resten av prosjektalliansen består av Rambøll Norge AS, Asplan Viak AS, 3 RW Arkitekter og ERV Teknikk Lyngdal AS. ERV Teknikk Lyngdal har ansvar for utførelsen av tekniske entrepriser, både elektro, rør og ventilasjon. ERV skal også være en samarbeidspart på optimalisering av tekniske løsninger gjennom hele prosjektet.

  • Adresse: Bergesletta, 4580 Lyngdal
  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: 2019
  • Utført fag: Elektro, Rør, Ventilasjon
  • Type bygning: Helsehus