Lyngdal Helsehus er et nytt helsehus i sentrum, som erstatter eksisterende bo- og servicesenteret på Rom.

Lyngdal Helsehus er bygget over 3 etasjer på totalt 12 500 kvadratmeter. Helsehuset rommer 56 sykehjemsplasser, hvorav 40 langtidsplasser og 16 korttidsplasser. I tillegg 64 omsorgsboliger. Den totale prisen er estimer til 436 millioner kroner. Helsehuset er pr 2020 kommunens største investering gjennom tidene.

Forprosjektet ble avsluttet våren 2018. Første spadetak ble tatt på tomten den 28. mai 2018, og byggingen ble offisielt startet. Lyngdal Helsehus ble ferdigstilt våre 2020.

I likhet med Lyngdal Ungdomsskole er Lyngdalsmoddellen valgt som gjennomføringsmodell for også for Lyngdal Helsehus. Dette er en samspillsallianse mellom Lyngdal Kommune som byggherre og hovedleverandørene i prosjektet.

Kruse Smith Entreprenør AS er totalleverandør av helsehuset. Resten av prosjektalliansen består av Rambøll Norge AS, Asplan Viak AS, 3 RW Arkitekter og ERV Teknikk AS. ERV har ansvar for utførelsen av tekniske entrepriser, både elektro, rør og ventilasjon. ERV skal også være en samarbeidspart på optimalisering av tekniske løsninger gjennom hele prosjektet.

Lyngdal Helsehus er overleveret og beboere flyttet inn i løpet av sommeren 2020.

  • Adresse: Bergesletta, 4580 Lyngdal
  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: 2019
  • Utført fag: Elektro, Rør, Ventilasjon
  • Type bygning: Helsehus