Lyngdal Ungdomsskole sto klart til skolestart sensommeren 2014. Det 6040 kvadratmeter store bygget involverte mange aktører, og ble bygget etter det som etter hvert ble kalt «Lyngdalsmodellen».

Lyngdal Kommune ønsket et skoleanlegg bygget for fremtiden, og valgte en ny type gjennomføringsmodell, som ble kalt «Lyngdalsmodellen».

ERV Teknikk Lyngdal hadde ansvaret for utførelsen av tekniske entrepriser, både elektro, rør og ventilasjon og var en samarbeidspart på optimalisering av tekniske løsninger gjennom hele prosjektet. Kruse Smith Eiendom var totalleverandør av skoleanlegget, og prosjektledelsen av prosjektalliansen. AsplanViak hadde ansvar for den tverrfaglige prosjekteringen.

Et bygg for fremtiden

Målet var en ny skole godt egnet både bruker og kommunen. Bygget skulle være en skole, men med mulighet for tilpassing til endret bruk over tid.
«Lyngdalsmodellen» fokuserte på en helhetlig prosjektering, bygging og bruk, i tillegg til lave livsløpskostnader. Det ble også lagt stort fokus på kvalitet og funksjonalitet.

Skolen har plass til 360 elever. Målsummen var på 136,5 millioner kroner. Det er også en flerbrukshall i tilknytning til skolen.

Prosjektet ble utført etter planen, og kommer til å huse mange elever i årene som kommer.

ERV Teknikk Lyngdal har bred erfaring som rådgivende ingeniører, entreprenører og servicepersonell. Vår brede fagkompetanse gjør oss til det naturlige valget av teknisk totalleverandør på små og store prosjekter.

Har du spørsmål om prosjekter ERV Teknikk Lyngdal har utført? Ta gjerne kontakt her.

  • Adresse: Lyndal Ungdomdsskole, 4580 Lyngdal
  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør
  • Ferdigstillelse: 2014
  • Utført fag: Elektro, rør og ventilasjon
  • Type bygning: Undervisningsbygg