NAV bygger nye lokaler til NAV Lindesnes på nedre Malmø. BRG Entreprenør AS er totalentreprenør i prosjektet. Plasseringen blir mellom Kulturfabrikken og lekeplassen ved Buen kulturhus. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal 2022. NAV Lindesnes planlegger for 60 arbeidsplasser i bygget og skal leie lokalene.

ERV Teknikk AS har vært leverandør av elektro, rør og ventilasjon i prosjektet.

Bildet over er en illustrasjon av arkitektkontoret ARK NET AS. Bildet kan avvike i forhold til endelig utforming.

  • Adresse: Nedre Malmø, 4515 Mandal
  • Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: Mai 2022
  • Type bygning: Næring