Skjerka Kraftstasjon ligger i Åseral Kommune i Vest-Agder. Ca. 10 % av kommunens areal på 887 km² er vann. Skjerka er ett av fire kraftverk i kommunen.

Kraftverket ligger i Mandalselva og utnytter et fall på 346 meter fra Øvre Skjerkavatnet. Nåvatn brukes også som magasin. Kraftstasjonen er innsprengt i fjellet. Vannet fra kraftverket renner ut i innsjøen Øre. De første arbeidene på Skjerka ble påbegynt i 1930, og allerede i 1932 var de to første aggregatene driftsklare.

Det ble i 2013 søkt om opprustning og utvidelse av kraftstasjonen. Forventer byggestart for de ulike byggetrinnene er anslått å være i perioden 2016 til 2018, med driftsstart av de nye anleggene i tiden 2017 til 2020.

Kildetekst og bilde: Agder Energi

  • Adresse: Skjerka kraftstasjon, Åseral
  • Ferdigstillelse: 2017
  • Utført fag: Ventilasjon
  • Type bygning: Kraftverk