På Underøy, Lindesnes, bygges det fritidsboliger langs den idyulliske sjøkanten på Tenteodden. ERV har vært samabeidsparnter i prosjektet, og har stått for totalteknisk leveranse på elektro i de nye hyttene.

Fritidsboligene som bygges holder høy kvalitet, og det stilles strenge krav til utforming, materialvalg og resultat. Dette gjør at prosjektet får et helhetlig preg kombinert med god kvalitet.

  • Adresse: Unnerøy, 4520 Sør-Audnedal
  • Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Utført fag: Elektro
  • Type bygning: Fritidsboliger