Lindesnes kommune er i gang med byggingen av en ny flerbrukshall og skytebane på Vigeland. Flerbrukshallen og skytebanen plasseres rett ved siden av dagens Lindesneshall.  Det ferdige anlegget vil da inneholde to flerbrukshaller og en skytebane, og dermed vil det bli mulig å tilby mye variert aktivitet. Kommunen trekker også frem at det vil være positivt at flere foreninger vil bli lokalisert på samme sted, og forhåpentligvis vil kunne dra nytte av hverandre.

ERV Teknikk AS er totalteknisk leverandør i prosjektet og leverer både elektro-, rør- og ventilasjonsarbeid.

 

 

  • Adresse: Peder Claussøns vei 3, 4520 Sør-Audnedal
  • Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
  • Ferdigstillelse: 2020
  • Utført fag: Elektro, rør og ventilasjon
  • Type bygning: Flerbrukshall og skytebane